logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

652 Интердисциплинарна настава – шта биологија и хемија имају заједничко Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториЈелена Анђелковић, Вања Маниташевић
РеализаториВања Маниташевић, Јелена Анђелковић, Владимир Вучковић
Општи циљевиПобољшање квалитета наставе природних наука у основним и средњим школама
Специфични циљеви1. Поспешивање размене идеја, информација и материјала у наставном процесу; 2. Мултидисциплинарни приступ настави
Садржај и активности 1. Уводна активност – циљеви, исходи и садржаји семинара, правила рада, анкетирање учесника о њиховим очекивањима од семинара (техника: нпр. Дрво очекивања). 2. Интердисциплинарни приступ настави природних наука (повезивање садржаја различитих дисциплина, предмета, у логичке целине организоване око једног проблема или теме у оквиру које су знања различитих дисциппина у функцији вишестраног расветљавања проблема или теме која се обрађује путем усмене презентације, PowerPoint презентације и у виду штампаног материјала); дискусија. 3. Избор тема (представљање путем презентације и/или писањем на табли тема које су корелирајуће у настави биологије и хемије, учесници бирају једну од могућих тема које су погодне за интердисциплинарни приступ у настави биологије и хемије, презентација и сумирање резултата сваке групе). 4. Израда сценарија реализације часа (могуће методе и технике, примена разноврсних методичких поступака у складу са циљевима, исходима и стандардима постигнућа, садржајима наставних предмета, узрасним карактеристикама и индивидуалним могућностима и потребама ученика; групе пишу сценарио реализације часа за одабрану тему, изештавање, дискусија). 5. Задатак за рад (Мини- пројектни рад тима наставник биологије и наставник хемије, у својим радним срединама према плану активности реализују час, евалуација часа, достављање резултата координатору програма ради израде Зборника радова учесника).

Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника12-24
Трајањеједан дан (8 бодова)