logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

651 Инструментално прикупљање просторних података Компетенцијa: K1
Приоритети: 8
ИнституцијаГеографски институт "Јован Цвијић" САНУ, Ђуре Јакшића 9/3, 11000 Београд
КоординаторМилена Панић, m.panic@gi.sanu.ac.rs, 011/263-63-95, 064/197-29-93
АуториДрагољуб Штрбац
РеализаториМирчета Вемић, Милован Миливојевић, Ана Милановић, Јелена Ћалић, Јелена Ковачевић-Мајкић, Марко Урошев, Милена Панић, Марко В. Милошевић, Драгољуб Штрбац
Општи циљевиДа се полазници упознају са савременим методама и уређајима за позиционирање у простору и дигиталним мерењима
Специфични циљевиОбука наставника за коришћење конкретних мерних уређаја, оспособљавање наставника за теренски рад на прикупљању података и пренос знања ученицима
Садржај и активности Семинар се састоји из теоријског и практичног дела. Предвиђени су следећи садржаји: о оријентацији; о картама уопште; о пројектовању на лопту и елипсоид; о оријентацији на карти; о савременим начинима оријентације; обука у коришћењу конкретног GPS уређаја – подешавање; обука у коришћењу конкретног GPS уређаја – коришћење; обука у коришћењу дубиномера и даљиномера; Ттеренски рад – обука наставника за коришћење GPS уређаја; обука наставника за коришћење дубиномера; обука наставника за коришћење даљиномера.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, директор/помоћник директора
Број учесника5-20
Трајањедва дана (16 бодова)