logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

650 Између физике и биологије има неке хемије Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Николе Тесле бб, 15000 Шабац
КоординаторГоран Стојићевић, info@csusabac.rs, 015/391-599, 064/877-17-91
АуториЈасмина Ђокић Јовановић, Владимира Хрепић, Тихомир Лазаревић
РеализаториЈасмина Ђокић Јовановић, Владимира Хрепић, Тихомир Лазаревић
Општи циљевиУнапређивање образовнe праксе; Квалитетнија настава у оквиру предмета Природа и друштво и Чувари природе; Корелација између предмета;
Специфични циљевиОспособљавање наставника за коришћење разноврсних метода рада; Развијање тимског рада; Примена стеченог знања у пракси извођењем огледа
Садржај и активности 1. Мотивација наставника разредне наставе за анализом природе, појава и процеса који се дешавају. 2. Подстицање наставника разредне наставе на квалитетнију сарадњу са наставницима физике, хемије и биологије. 3. Интердисциплинарност у настави 4. Природне науке између теорије и праксе. 5. Једноставна огледна средства као подстицај у настави. 6. Израда и примена једноставних наставних средстава. 7. Вода, ваздух, земљиште – еколошки проблеми.
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)