logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

65 Наставник као креатор климе у одељењу Компетенцијa: K3
Приоритети: 4, 5
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Добрињска 11/III, 11000 Београд
КоординаторДушица Малинић, dmalinic@rcub.bg.ac.rs, 064/132-09-11
АуториЗоран Аврамовић
РеализаториДејан Станковић, Миља Вујачић, Душица Малинић
Општи циљевиУпознавање наставника и стручних сарадника са могућностима и начинима креирања позитивне климе у одељењу
Специфични циљевиОспособљавање наставника за планирање и реализацију сарадње са родитељима ученика; Оспособљавање наставника за креирање квалитетног часа; Оспособљавање наставника за примену стратегија које утичу на побољшање комуникације у одељењу; Оспособљавање наставника за примену стратегија које утичу на побољшавање мотивације ученика; Оспособљавање наставника за примену стратегија које помажу у откривању узрока и превенцији школског неуспеха
Садржај и активности 1. Сарадња школе и породице. 2. Квалитетан час и социјални односи у одељењу. 3. Комуникацијске вештине наставника. 4. Мотивација ученика за учење. 5. Узроци и превенција школског неуспеха.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)