logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

649 Заштита животне средине и одрживи развој Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, 11300 Смедерево
КоординаторСања Недељковић, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026/619-906, 062/788-718
АуториЉиљана Јанковић, Јованка Дакић, Joванка Вићентић, Бранислава Бугаринов
РеализаториЉиљана Јанковић, Јованка Дакић, Joванка Вићентић, Бранислава Бугаринов
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција наставника у области заштите животне средине и одрживог развоја и примени савремених метода рада у настави
Специфични циљевиУнапређена еколошка едукација у школи путем савремених метода рада; Уочавање применљивости наученог и развој предузетничког духа код полазника
Садржај и активности 1. Савремене мултимедијалне презентације – Основни појмови; Еколошки проблеми; Традиционалне и савремене наставене методе. 2. Радионице засноване на принципима активног учења и вежбању савремених метода рада – ЕЕ (Економично Еколошко); Отпад није смеће; Одељењски пројекат.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)