logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

648 Занимљивим задацима и примерима из физике до подизања нивоа знања ученика Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаОШ "Станислав Бинички", Станислава Биничког бб, 37252 Јасика
КоординаторВладимир Обрадовић, oobradovicks@sbb.rs, 037/456-169, 060/627-10-14
АуториВладимир Обрадовић, Гордана Настић
РеализаториВладимир Обрадовић, Гордана Настић
Општи циљевиУсавршавање наставничких метода за подстицање већег броја ученика за решавање сложенијих задатака и примера и за истраживања у физици
Специфични циљевиСтварање позитивне слике о Физици код ученика, јачање њиховог самопоуздања у циљу повећања мотивације за учење Физике
Садржај и активности 1. Решавање задатака који подстичу радозналост и креативност, поступно, анализирајући кључна места. 2. Решавање проблемских задатака, путем јасног дефинисања проблема и постављањем низа питања. 3.Тражење одговора на та питања. 4. Примена истраживачког метода уз извођење експеримента, али и у решавању задатака. 5. Примена различитости у начину решавања задатака ради развијања инвентивности и дубљег формирања пјмова код ученика. 6. Развијање знатижеље код ученика необичним поступцима при решавању задатака и необичних резултата. 7. Примена и анализа задатака са више могућих решења ради уочавања њиховог физичког смисла. 8. Повезивање физике са праксом.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)