logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

647 Занимљива хемија кроз мултимедије Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаТехничка школа "Павле Савић", Шајкашка 34, 21100 Нови Сад
КоординаторВесна Гранула, tspavles_kurs1@yahoo.com, 021/631-70-32, 066/621-63-52
АуториДанијела Бјелица Миловановић, Сања Голић, Весна Гранула
РеализаториДанијела Бјелица Миловановић, Сања Голић, Весна Гранула
Општи циљевиПовећање квалитета наставе коришћењем програма за хемију употребом наставних материјала и олакшавање наставе кроз ИТ и тимски рад наставника
Специфични циљевиОспособљавање наставника за израду, коришћење, претраживање, прикупљање и обраду наставних материјала на Интернету и рад са виртуелном лабораторијом
Садржај и активности 1. Обука за рад на интернету. 2.Обука за рад у Microsoft PowerPoint-у. 3. Обука за рад са пројектором и рачунаром. 4. Упознавање са трансфером знања и могућностима примене везано за наставне материјале, као и допуна on-line енциклопедије. 5. Тимски рад приликом израде наставних материјала. 6. Обука за корићшење апликативних програма погодних за проверу знања. 7. Обука за рад са програмима који раде са хемијским формулама. 8. Обука за рад са виртуелном лабораторијом. 9. Обука за рад са софтвером за цртање блок-шема. 10. Обука за рад са софтвером за израду концептуалних мапа и мапа ума.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника16
Трајањетри дана (24 бода)