logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

646 Занимљива екологија – новости у изучавању структуре, функционалности и конзервације екосистема Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПриродно-математички факултет, Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац
КоординаторБранка Огњановић, branka@kg.ac.rs, 034/336-223 локал 263, 064/234-86-41
АуториСнежана Симић, Снежана Пешић, Владица Симић, Мирјана Стојановић, Бела Блесић, Милош Благојевић
РеализаториСнежана Симић, Снежана Пешић, Владица Симић, Мирјана Стојановић, Бела Блесић, Ана Митровски-Богдановић, Ана Петровић, Тања Милутиновић, Милош Благојевић, Невена Ђорђевић
Општи циљевиОсавремењивање и унапређивање наставе Биологије и Екологије у основним и средњим школама
Специфични циљевиРазјашњавање и повезивање основних појмова из екологије и њихова примена у презентовању различитих екосистема; Упознавање са основним карактеристикама неких компоненти животних заједница (алге, водени макробескичмењаци, рибе, педофауна, инсекти), њиховом биологијом, екологијом, значајем (пре свега могућностима коришћења у праћењу квалитета водених и терестричних екосистема, али и у исхрани, медицини, фармацији и сл.); Указаће се и на и факторе угрожавања и заштите диверзитета ових група организама. Један од циљева је да се покаже могућност приказивања правилности и сложености функционисања животних заједница и екосистема на основу еколошких модела.
Садржај и активности 1. Екосистем-мозаик, мрежа и лавиринт (практични еколошки појмовник). 2. Водени екосистеми; Алге; Биологија, екологија, значај (индикатори, алге у исхрани, медицини, фармацији и сл.) токсичне алге. 3. Водени екосистеми; Макрозообентос и рибе; Биологија, екологија, мониторинг, конзервација. (Теме 2 и 3 ће бити реализоване у виду предавања и у оквиру практично-радионичарског рада у Акваријуму на Институту за биологију и екологију ПМФ у Крагујевцу.) 4. Терестрични екосистеми; Педофауна. Биологија, екологија, мониторинг, конзервација. 5. Терестрични екосистеми; Инсекти; Биологија, екологија, мониторинг, конзервација. 6. Микросветови у учионици; Моделирање и истраживање еколошких интеракција у програмском језику СтарЛого.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)