logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

645 Занимљива биологија – савремене методе и нови приступи Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаПриродно-математички факултет, Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац
КоординаторБранка Огњановић, branka@kg.ac.rs, 034/336-223 локал 263, 064/234-86-41
АуториБранка Огњановић
РеализаториАца Марковић, Невена Ђукућ, Горица Ђелић, Радмила Глишић, Наташа Ђорђевић, Биљана Бојовић, Снежана Бранковић, Милан Станковић, Косанић Маријана
Општи циљевиСтручно-методичка помоћ наставницима за квалитетно извођење наставе биологије, модернизација наставе и примена нових открића и сазнања
Специфични циљевиЈачање компетенција наставника за креирање наставе оријентисане на: циљеве, стандарде и резултате; ученике и учење (дидактичке препоруке); специфичности биологије као науке (теорије, експерименти, истраживања).
Садржај и активности 1. Свет кроз призму чула (Чуло вида – формирање слике; колорни вид; оптичке илузије и контрасти. Чуло слуха – грађа и простирање звучних таласа; статичка равнотежа. Чуло додира – рецептори у кожи. Чула укуса и мириса). 2. Молекуларни механизми одговора ћелија на сигнале из спољне средине (Стрес, адаптација и функционалне карактеристике организма. Утицај ефзогених фактора на структурни и функционални интегритет ћелија. Синапса као место ћелијске комуникације. Блокатори јонских канала – отрови и дроге). 3. Репродуктивне и хормонске функције мушкарца и жене (Сперматогенеза, лучење, метаболизам и хемија мушких полних хормона. Хормонски систем жене. Сазревање и оплодња јајне ћелије. Исхрана ембриона и функција плаценте. Хормонски фактори у трудноћи. Порођај и лактација). 4. Изазови биотехнологије, генетски модификовани организми – да или не? (Биотехнологија – традиција прављења пива, вина и ферментиране хране; савремена технологија рекомбиноване ДНК, хибридома и ћелија виших организама, биосензора и биочипова. Како настају ГМО и генетски модификована храна? Нежељени ефекти, основна етичка питања, последице по здравље човека, животиња и животне средине). 5. Примена рачунара у настави биологије на примеру ћелијске деобе и митозе (Мултимедијална настава – Ћелијска деоба и значај за живи свет. Поређење између митотичке и мејотичке деобе. Анимације и сајтови везани за ћелијску деобу. Практични део – микроскопирање препарата митозе). 6. Антиоксиданси из биљака, њихов значај и истраживања (Фитонутријенти у воћу, поврћу, житарицама. Лековито биље и његови екстракти и секундарнии метаболити, антиоксидативна и друга лековита својства. Припрема биљака за израду екстраката и етарских уља, испитивање квантитативно-квалитативних карактеристика и биолошке активности). 7. Биолошка активност лишајева у биомедицини (Биоактивни препарати лишајева и примена у биомедицини. Проучавање екстраката и секундарних метаболита лишајева, антифунгалне, антибактеријске, антиоксидативне и антитуморске активности (in vitro испитивања на раст различитих хуманих ћелијских линија канцера). 8. Адаптације биљака (Формирање адаптивних карактеристика биљака – водни, светлосни, температурни режим станишта и едафски фактори. Висок степен хидратације и отпорност према дехидратацији биљака. Светлосни режим станишта, морфоанатомске и физиолошке карактеристике биљака. Физиолошке адаптације и опстанак халофита и металофита на земљишту богатом солима и тешким металима). 9. Фотосинтетички пигменти – значај и екстракција (Фотосинтетички пигменти и улога у процесу синтезе органских материја. Екстракција и методе за раздвајање пигмената хлорофила а и б, и каротеноида из зеленог листа – Краусова метода и хроматографија на папиру). 10. Ботанички практикум (Тренутни препарати биљних ткива – црни лук, кромпир, зова, кукуруз. Трајни препарати из збирки. Морфологија вегетативних органа и грађа цвета и цвасти, као и врсте плодова). 11. Промене флористичког састава биљних заједница у Шумадији као индикатор климатских промена (Компаративна анализа флористичког састава шумских биљних заједница у Шумадији које су описали И.Рудски, В.Вељовић, А.Марковић; појава степске флоре и фрагмената степеке вегетације као индикатор степификације умерено континенталне климе у шумској зони Шумадије у временском периоду од 60 година).

Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)