logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

644 Елементарне непогоде и настава географије Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаГеографски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Ђуре Јакшића 9/III, 11000 Београд
КоординаторМилена Панић, m.panic@gi.sanu.ac.rs, 011/263-63-95, 064/197-29-93
АуториМарко В. Милошевић
РеализаториМилован Миливојевић, Драгољуб Штрбац, Јелена Koвачевић-Мајкић, Јелена Ћалић, Милена Панић, Драгана Миљановић, Ана Милановић, Марко В. Милошевић
Општи циљевиУ протеклих неколико година Србија је суочена са великим бројем елементарних непогода које су причиниле велику материјалну и еколошку штету. Упућивање наставника како да створе свест о постојању елементарних непогода и науче како да спроводе елементарне мере заштите у циљу ублажавања могућих последица
Специфични циљеви 
Садржај и активности 1. Елементарне непогоде. 2. Србија и елементарне непогоде. 3. Поплаве; Клизишта; Ерозија и бујице. 4. Атмосферске елементарне непогоде. 5. Последице елементарних непогода. 6. Методе детерминисања елементарних непогода у локалној средини. 7. Системи одбране од елементарних непогода. 8. Активности за време трајања елементарне непогоде. 9. Образовни систем као интегративни део превентивних мера заштите од елементарних непогода. 10. Образовање као коректив потенцијалних стимулативних активности за развој елементарних непогода.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)