logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

643 Експеримент − сигуран пут до трајног и применљивог знања Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториДрагана Вуњак, Бранислава Дилбер-Косић
РеализаториДрагана Вуњак, Бранислава Дилбер-Косић, Олгица Ступар, Сенка Хелдрих
Општи циљевиРазвијање радозналости код деце, подизање мотивације за изучавање појава и процеса у природи; Развијање позитивног става о науци код ученика
Специфични циљевиОспособљавање ученика да сами поставе и реализују експерименте и тако дођу до трајног и примењивог знања − увођење ученика у научни метод
Садржај и активности 1. Значај и улога експеримента у процесу стицања знања. 2. Вода − својства, значај, кружење у природи, загађивање. 3. Кретање − облици и карактеристике. 4. Материјали − својства. 5. Смеше − појам, подела, раздвајање састојака смеша. 6. Још неки занимљиви огледи...
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)