logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

642 Еколошко образовање за одрживи развој Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаКреативни центар, Градиштанска 8, 11000 Београд
КоординаторНаталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 011/382-04-64, 064/110-23-44
АуториСтанка Брдар
РеализаториСтанка Брдар, Славица Мусић
Општи циљевиРазвој и јачање компетенција код наставника за: формирање ставова о личном и одговорном односу према животној средини код ученика; стварање здравих модела понашања код ученика усмерених ка одрживом развоју
Специфични циљевиПреношење знања и основних информација о најважнијим еколошким темама: Примена еколошке парадигме унутар различитих наставних предмета и наставних јединица
Садржај и активности 1. Оријентација ка проблематици заштите животне средине која се види као дидактичко поље. 2. Усмереност ка активирању и обједињавању знања, искуства, мотивације и начина путем којих се појединац или група упознаје с релевантним еколошким темама и проблемима, као што су рециклажа, дефорестација, биодиверзитет, глобално загревање и одрживи развој.
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника20
Трајањеједан дан (6 бодова)