logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

641 Екологија са децом – критичко мишљење у развоју еколошке свести у настави Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаКреативна педагогија, Косовска 77, 12000 Пожаревац
КоординаторЖивкица Ђорђевић, zizipo77@hotmail.com, 012/541-796, 064/372-65-02
АуториМилош Јеремић, Јелена Вујадиновић Чолић, Татјана Петровић
РеализаториМилош Јеремић, Јелена Вујадиновић Чолић, Татјана Петровић
Општи циљевиУнапређење компетенција наставника за развој еколошке свести ученика употребом критичког мишљења
Специфични циљевиРазвој компетенција за примену критичког мишљења за развој еколошке свести; Стварање уверења о значају критичког мишљења за развој еколошке свести
Садржај и активности 1. Појам екологије. 2. Дефинисање екологије као науке. 3. Основни принципи екологије. 4. Појам животне средине. 5. Дијагностика главних проблема животне средине. 6.Абиотички и биолошки фактори. 7. Појам екосфере и техносфере. 8. НАСА игрица. 9. Мотивација за еколошку акцију. 10. Етички принципи екологије. 11. Екодијалог.12. Екозофија. 13.Критичко мишљење и екологија 14. Екологија са децом.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)