logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

640 Допринос унапређивању научне писмености у образовању кроз низ једноставних практичних примера и огледа Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење просветних радника Мађара у Војводини, Ћирпанова 54, 21100 Нови Сад
КоординаторЖолт Лукач, lukacsfoto@gmail.com, 021/548-259, 069/184-91-56
АуториМухи Бела
РеализаториЈанош Чанади, Мухи Бела
Општи циљевиДа кроз практичне примере пружамо знање и искуство у препознавању природних појава и закона око нас
Специфични циљевиДопринос унапређивању научне писмености учитеља и наставника свих профила кроз низ једноставних практичних примера и огледа
Садржај и активности Стручна предавања, пренос искустава из праксе, радионице, експерименти: једноставни огледи и демонстрације из области природних наука; повезивање теорије и праксе, наука у свакодневном животу и техници; актуелне теме из области природних наука, пре свега из физике, хемије и биологије; радионица, индивидуално и групно експериментисање учесника семинара; практични примери и савети из области методике наставе природних наука; упознавање стручне терминологије и литературе.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)