logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

64 Награда и казна – педагошки избор или нужност Компетенцијa: K3
Приоритети: 2, 6
ИнституцијаУдружење Креативни учитељи, Саве Ковачевића 138, 11309 Лештане
КоординаторМомчило Степановић, stlamomcilo@gmail.com, 011/228-09-32, 064/135-72-78
АуториМомчило Степановић
РеализаториМомчило Степановић, Јасмина Петровић, Слађана Обрадовић, Невена Поповић, Весна Петровић, Јасмина Пантић, Биљана Суботић, Сузана Марјановић
Општи циљевиУнапређивање приступа образовном, васпитном раду, дисциплиновању, награђивању и кажњавању, у настави
Специфични циљевиОспособљавање за иновативну методику управљања одељењем и уважавање различитости; Умањење потребе за кажњавањем и награђивањем у настави
Садржај и активности 1.Казна и награда коју памтим. Увод у тему – циљеви и задаци обуке. Радионица: Награде и казне које памтим (Награђивање и кажњавање као део живота и наставе). 2. Мотивација (Појам и основе мотивације). Радионица:Узроци различитог успеха ученика (Како подстицати унутрашњу мотивацију). 3. Темпераменти. (Профил личности – тест и анализа; Врсте и особености темперамената; Како препознати темпераменте деце и искористити их за унапређивање рада). Радионица: Темпераменти деце. 4. Награде и казне у настави. Активност: Моћ похвале, извештавање, дискусија; Награде и казне у настави. Радионица: Награђујем и кажњавам; Оцена у служби награде и казне. 5. Дисциплина (Дисциплина и дисциплиновање). Радионица: Дисциплина, извештавање и дискусија; Од дисциплине ка самодисциплини. 6. Иновације у организовању наставе (Хуманистички приступ). Радионица: Савремена школа, извештавање и дискусија; Вишеструка интелигенција – видови различитости. Активности за увођење у групну динамику (обука 7; опција а) или опција б): а) Договарањем до успеха и дисциплине (за наставнике). Радионица: Договарање и договори у настави (извештавање и дискусија). Методологија договарања о важним питањима (излагање). Како обезбедити поштовање правила (излагање, ППТ презентација), Примери: Пано „Заједничке потребе“, „Наша свеска“. б) Интегрисан приступ припреми за школу и описмењавање (за васпитаче). Особености и значај предшколског васпитања и образовања (излагање, ППТ презентација). Интегрисана припрема за описмењавање и школу, иноватива методологија целовите припреме и увод у симболичку писменост (излагање, ППТ презентација). Радионица: Симболичка писменост (практичне активности и вежбе, рад на задацима, извештавање, дискусија, примери добре праксе). 8. Законска регулатива. Радионица: Законске одредбе у вези са награђивањем и кажњавањем, (извештавање и дискусија).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (15 бодова)