logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

639 Допринос одрживом развоју, еколошким акцијама и увођење иновација заштите животне средине у праксу Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаСанитарно Еколошко Друштво САН ЕКО, Видиковачки Венац 9, 11000 Београд
КоординаторМара Влајковић, saneko98@yahoo.com, 011/233-44-23, 063/851-38-06
АуториМара Влајковић
РеализаториМара Влајковић, Даница Ђармати, Јелена В.Стојичћ, Александра Имширагић Ђурић, Драгана Радић Јовановић, Марија Игњатовић, Лана Загорац Михаиловић, Оливера Стојичић, Тања Михајловић, Ана Мићић, Драгана Протић Малис
Општи циљевиСпровођење програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручног сарадника и директора за школску 2012/2013. годину
Специфични циљевиЈачање професионалних капацитета наставника, за допринос одрживом развоју, еколошким акцијама и увођењу иновација за заштиту животне средине у праксу
Садржај и активности 1. Образовање о одрживом развоју и заштита животне средине. 2. Заштита природних ресурса (ваздух, вода, земљиште). 3. Покретање еколошких акција, Шта можемо за нашу животну средину; Учешће јавности у доношењу одлука за процесе заштите животне средине. 4. Представљање Архуске конвенције. 5. Еколошки стандарди за примену у пракси 6. Животна средина и превенција здравља. 7. Смањење загађења у локалној заједници. 8. Могућности еколошког чишћења земљишта и вода. 9. Заштита приобаља,шума, паркова, дворишта. 10. Компостирање. 11. Управљање отпадом, значај и место рециклаже. 12. Опасан отпад. 13. Поступање са електро и електронским отпадом.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)