logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

638 Галилејеви учитељи – од Сунчевог ситема до галаксија Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториМилан Јевтовић, Александар Оташевић, Наташа Станић
РеализаториМилан Јевтовић, Александар Оташевић, Наташа Станић, Срђан Ђукић, Бранко Симоновић
Општи циљевиРазвој рационалног и дивергентног мишљења, повећање научне свести и мотивације ученика за учење природних наука
Специфични циљевиИзвођење очигледне наставе и укључивање астрономских открића у њу, коришћење образовних софтвера и умрежавање у међународну мрежу Галилејевих учитеља
Садржај и активности Планете Сунчевог система и вансоларне планете. 2. Променљиве звезд. 3. Галаксије. 4. Настанак, састав и величина свемира. 5. Астробиологија. 6. Практична астрономија – телескопи, оријентација у простору и природи уопште, коришћење интернета за праћење научних открића и резултата астрономских посматрања, астрономски софтвер, школски планетаријум.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника15-30
Трајањеједан дан (8 бодова)