logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

636 Буквар животне средине Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаАкадемија Филиповић доо, Гине Пајевић 8/3, 35000 Јагодина
КоординаторБратислав Филиповић, skolafbsoft@gmail.com, 035/243-974, 063/824-99-99
АуториБата Коновалов, Братислав Филиповић
РеализаториБата Коновалов, Братислав Филиповић, Бранко Т. Новаковић, Бојан Грујић
Општи циљевиEдукација наставника у основним и средњим школама, примена и коришћење Буквара животне средине; Да се покрену промене у класичној настави
Специфични циљевиЦиљ програма је да оспособи полазнике за коришћење и праћење нових образовних техника које подижу свест о очувању животне средине
Садржај и активности Буквар животне сртедине - карактеристике, појнмови, методологија употребе.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)