logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

634 Априлски дани за наставнике хемије Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаСрпско хемијско друштво, Карнегијева 4/3, 11000 Београд
КоординаторВера Ступљанин, office@shd.org.rs, 011/337-04-67, 064/979-09-94
АуториДрагица Тривић
РеализаториБиљана Томашевић, Игор Матијашевић, Катарина Путица
Општи циљевиУнапређивање знања из области хемије и других природних наука, из области хемијске технологије, Методике наставе хемије, педагогије и психологије
Специфични циљевиУнапређивање избора садржаја и средстава у настави хемије и хемијске технологије, демонстрационих огледа и огледа за самостални експериментални и истраживачки рад ученика
Садржај и активности Предавања обухватају теме из: 1. Области хемије обухваћених наставним програмима хемије у основној школи и средњим школама – општа хемија, неорганска хемија, органска хемија, физичка хемија, аналитичка хемија, биохемија, хемија животне средине и хемијска технологија; историја хемије, методике наставе хемије, школски огледи у настави хемије, педагогија и психологија. 2. Теме које се односе на актуелне проблеме – такмичење ученика основних и средњих школа из хемије, наставни програми, уџбеници и друге, сличне теме. Програм, односно избор тема за осам предавања сваке године одређује, се према потребама редовне наставне праксе и новим научним сазнањима.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)