logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

633 Амбалажа, отпад, рециклажа Компетенцијa: K1
Приоритети: 3, 6
ИнституцијаВисока техничка школа струковних студија Зрењанин/хемијско друштво Зрењанин, Ђорђа Стратимировића 23, 23100 Зрењанин
КоординаторДанијела Јашин, danijelajasin@gmail.com, 023/528-725, 060/856-50-23
АуториДанијела Јашин, Матилда Лазић, Ања Стојшин
РеализаториДанијела Јашин, Матилда Лазић, Божо Јожеф, Душан Катић, Ања Стојшин
Општи циљевиУпознавање наставног особља са појмом амбалаже, њене функције, добијања, управљања амбалажним отпадом, посебно рециклажом
Специфични циљевиОспособљавање наставника да међу децом уз инклузију ученика са сметњама у развоју, промовишу заштиту животне средине избором еколошке амбалаже
Садржај и активности 1. Амбалажа. 2. Амбалажа као отпад.3. Предности рециклаже. 4. Полимери свуда око нас. 5. Еко-ознаке и друге ознаке на амбалажи – значај и значење. 6. Биотехнологија и амбалажа. 7. Биополимери. 8. Интерактивни принцип наставе у области заштите животне средине праћен корелацијом и инклузијом. 9. Моделовање ефектних експеримената за идентификацију и анализу различитих амбалажних материјала и врсте амбалаже.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)