logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

631 Eкологија у методичкој пракси Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториЗденка Миливојевић
РеализаториЗденка Миливојевић, Гордана Брун, Марина Радосављевић, Тања Динић, Јелена Миленовић, Жељка Радојичић-Лукић, Валентина Бошковић, Дејан Цакић, Александра Томић
Општи циљевиJaчање компетенција учесника за примену нових знања, вештина и вредносних ставова из области заштите животне средине
Специфични циљевиСтицање знања о основним појмовима екологије и проблемима који угрожавају животну средину; Унапређивање нивоа еколошке свести; Обучити учеснике за савремене приступе обраде еколошких садржаја
Садржај и активности I. Презентовање циља и програма. II. Одрживи развој, увод. III. Екологија у савременом образовном процесу: 1.Теоретско предавање о месту и улози екологије у савременом друштву. 2. Место и улога екологије у образовном процесу (са аспекта учесника, родитеља, друштвa, институција које се баве екологијом). 3. Еколошка етика. 4. Екологија у служби воде (Причала ми вода; Загађење воде; Киселе кише; Чувајте ми воду). 5. Екологија у служби ваздуха (Зелене мисли – смоговци; Озонска рупа; Ефекат стаклене баште; Чувајте ми ваздух). 6. Екологија у служби земљишта (Загађивачи; Ерозија, Биљке као еколози; Обновљиви и необновљиви извори енергије). IV. Савремени приступ отпаду: 1. Теоретско предавање о рециклажи, смањењу отпада и компостирању. 2. Ликовна радионица –Креативан и стваралачки приступ секундарним сировинама (Отпад није смеће) – ефекти рециклаже. 4. Модна ревија, употребни предмети. 5. Сценарио дечје представе. V. Стваралачки приступ: 1. „Сачувај своје срећно дрво“; "Добро дрво", Шел Силверстејн –излиставање осећања – „За и против“ из улоге дрвета, дечака, врапца, јежа... 2. Креативни задаци (драматизација, промена краја приче, стрип, писање песме...). VI. Еко часови: 1. Анализа еколошких садржаја у плановима и програмима. 2. Вертикална и хоризонтална повезаност еколошких садржаја; интегративни приступ еколошким садржајима; организација и припремање еко часова; креирање, припрема за еко часове. VII. Еко активности: 1. Еколошка секција, календар, еколошки бонтон, еко школе (примери, еколошке акције на нивоу предшколске установе, школе и локалне самоуправе; дечји еколошки фестивал – пример добре праксе). 2. Организација (циљ, задаци, активности, носиоци, евалуација,одрживост).
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (15 бодова)