logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

630 Шта покушавамо рећи малој деци Компетенцијa: K1
Приоритети: 4
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Петра Драпшина 8, 21100 Нови Сад
КоординаторВесна Цолић, colic.vesna@gmail.com, 021/634-15-91, 063/827-10-28
АуториВесна Цолић
РеализаториВесна Цолић
Општи циљевиСагледавање и разумевање специфичности општења одраслих са децом у институционалном контексту и унапређивање комуникацијских вештина предшколских радника
Специфични циљевиРазвијање осетљивости професионалаца запослених у предшколској установи за специфичности комуникације и интеракције са малом децом која одрастају у институцији, као и њихово оспособљавање за програмирање, планирање, вођење и вредновање активности за унапређивање интеракције и комуникације одраслих са групом деце у предшколској установи.
Садржај и активности 1. Упознавање са значајем и особеностима говора одраслих у институцији. 2. Природа интеракције и комуникације одрасли – дете у предшколској установи. 3. Функције говора васпитача. 4. Значај и особине невербалне комуникације. 5. Реакције деце на говор одраслих у вртићу. 6. Дечја питања. 7. Програмирање и планирање активности за унапређивање интеракције и комуникације одрасли – дете. 8. Вредновање и самовредновање говора одраслог упућеног деци у предшколској установи.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника15-25
Трајањетри дана (24 бода)