logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

629 Школа за предшколце – припреми се за слова Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаСавез удружења васпитача Србије, Горичка бб, 11300 Смедерево
КоординаторВера Батановић Лаловић, beca48@gmail.com, 011/328-44-66, 063/383-651
АуториВера Батановић Лаловић, Снежана Бојић
РеализаториВера Батановић Лаловић, Снежана Бојић, Гордана Младеновић, Ирина Дамњановић
Општи циљевиНеговање васпитно-образовне праксе која се заснива на улози васпитача који прилагођава рад различитим потребама, могућностима и способностима деце
Специфични циљевиПодржати интерес за писану реч комбиновањем поступка који претходе раду с радним листићима: опажање, гласовна анализа, графо-моторичке вежбе ...
Садржај и активности Операционализација појмова: 1. Зрелост или готовост за полазак у школу; психофизичка зрелост; емотивна и социјална зрелост (способност да дете контролише емоције, толеранција на фрустрације, сарадња са другима; развој фине моротике – вољног усмеравања покрета, њихове координације, усклађености око рука,снаге, тачности; да ли је цртање довољна припрема за писање? развој чулног опажања; гласовна анализа речи; мотивација и интересовање за писање. 2. Гарднер теорија вишеструке интелигенције и стилови учења. Улога одраслог је да препозна у чему је дете успешно и да створи окружење које ће подстицати све или неку од врста интилигенција. Припремне активности за прелажење са практичних активности на симболичку презентацију у радним листићима. Игре опажања, визуелног процењивања. Игре за подстицање развоја фине моторике. Активности гласовне анализе и разумевања гласовне структуре речи. Активности које уводе у писање „Корак по корак“ које претпостављају употребу свих чула – кроз музику и покрет; исписивање слова по ваздуху, у пени и сл.; обликовање слова помоћу различитих средстава – штапића, теста, пластелина, картонских геометријских облика који чине елементе слова. Улога васпитача у процесу припреме за почетно описмењавање –Павилно седење и правилно држање прибора за писање. Поступци одраслих усмерени на рад са децом. Поштовање принципа – Поступног оптерећења – од лакшег ка тежем, познатог ка непознатом. Свесности – да се дете свесно и смишљено односи према задатку. Васпитне усмерености – образовна и заштитна улога васпитача. Понављања. Праћење и посматрање и могућност индивидуализације. Игровни карактер активности. Васпитач као модел репрезентовања света уметности и комуникационих система. 3. Радионице намењене одраслима у оквиру реализације програма: „Зашто је писање тако тешко“; Игре опажања и концентрације; Глинене плочице – комуникација; „Писање корак по корак''; Вештине комуникације – писменост у функцији. Питање и одговори
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)