logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

628 Школа за предшколце – математика Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаСавез удружења васпитача Србије, Горичка бб, 11300 Смедерево
КоординаторВера Батановић Лаловић, beca48@gmail.com, 011/328-44-66, 063/383-651
АуториВера Батановић Лаловић
РеализаториВера Батановић Лаловић, Гордана Младеновић, Снежана Бојић, Ирина Дамњановић
Општи циљевиСтварање услова за подстицање деце да у животним ситуацијама изграђују логичко-математичко мишљења и самостално, креативно и критички мисле
Специфични циљевиБогаћење дечјих активности, превођење искустава деце стечених у практичним активностима на активности на симболичком плану у радним листићима
Садржај и активности 1. Зашто је важна математика? Математика мора бити повезана са животом. Треба да буде занимљива и да интелектуално подстиче децу. Не сме да оптерећује децу учењем чињеница него треба да побуђује и покреће њихово мишљење. Које способности треба да развије математика – размишљање и закључивање доказивање усмену и писмену комуникацију разноврсно репрезентовања. Како деца пердшколског узраста усвајају математичке појмове? Редослед усвајања математичких појмова – искуство, говорни језик који описује искуство, слике које приказују искуство, писани знакови који приказују искуство. 2. Мишљење и решавање проблема – Гарднер теорија вишеструке интилигенције и стилови учења. Улога одраслог је да препозна у чему је дете успешно и да створи окружење које ће подстицати све или неку од врста интилигенција. Карактеристике мисаоног процеса. Како мислимо и врсте мишљења. Корак по корак у процес решавања проблема. Процес кроз које дете треба провести у ситуацијама решавања проблема. Стратегије за решавање проблема – разумевање проблема, цртање слике, цртање модела / прављење графикона, писање решења. Улога, поступци и методе и како стварати проблам ситуације. Правилно постављање питања. Анализа личних искустава у процесу решавања проблема. Коришћење понуђене стратегије за решавање проблема. 3. Поступци одраслих усмерени на рад са децом Поштовање принципа – Поступног оптерећења – од лакшег ка тежем, познатог ка непознатом. Свесности – да се дете свесно и смишљено односи према задатку. Васпитне усмерености – образовна и заштитна улога васпитача. Понављања. Праћење и посматрање и могућност индивидуализације. Игровни карактер активности.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)