logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

627 Функционална сарадња са родитељима Компетенцијa: K1
Приоритети: 7
ИнституцијаПредшколска установа "Пчелица", Орловића Павла бб, 18100 Ниш
КоординаторЗорица Станисављевић Петровић, nena.marinkovic@hotmail.com, 018/240-209, 063/893-57-88
АуториЗорица Станисављевић Петровић
РеализаториЗорица Станисављевић Петровић, Слађана Анђелковић, Марина Милановић, Душанка Стојковић, Живко Петровић
Општи циљевиОтварање вртића према породичном систему; Успостављање и развијање партнерских односа са родитељима; Иновирање облика сарадње васпитача и родитеља
Специфични циљевиЈачање компетенција васпитача за иновирање приступа у планирању, припремању и реализацији квалитетне сарадње као и анимирању родитеља
Садржај и активности 1. Системски приступ као теоријско полазиште за остваривање функционалне сарадње породице и вртића; отвореност васпитно-образовне установе и породице као система – услов остваривања континуитета у васпитању. 2. Партнерски однос васпитача и родитеља. 3. Перманентна интеракција породичног система и вртића – заједничка потреба свих актера у процесу васпитања и образовања. 4. Предуслови за остваривање функционалне сарадње. 5. Мотивација родитеља за активну партиципацију у образовно-васпитном раду установе. 6. Остваривање партерског односа на релацији родитељ–дете–васпитач (медицинска сестра, сарадник). 7. Иновирање постојећих облика сарадње и богаћење врста активности у које се укључују родитељи. 8. Планирање и реализација заједничких пројеката родитеља, васпитача и деце – путеви развоја партнерства.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)