logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

625 Употреба штампаних дидактичких материјала у предшколском васпитању и образовању Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице
КоординаторМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58
АуториСнежана Маринковић, Славица Симић
РеализаториСнежана Маринковић, Љиљана Костић, Славица Симић
Општи циљевиОбука васпитача да користе штампане дидактичке материјале (ШДМ) у планирању, креирању и реализовању васпитно-бразовних активности у дечјем вртићу
Специфични циљевиРазумевање природе учења и узрасних карактеристика на предшколском узрасту и обука васпитача да према потребама деце одаберу и користе квалитетне ШДМ
Садржај и активности 1. Уводне активности – Упознавање садржаја програма. 2.Врсте проблема у планирању, креирању и реализацији активности. из перспективе васпитача – индивидуално и кроз интеграцију искустава у групи; груписање проблема, дискусија. Предавање о улози васпитача и кроз групни рад повезивање са активностима у креирању и реализацији образовно-васпитних садржаја. 3. Узрасне карактеристике деце предшколских узраста – у групама учесници добијају картице са различитим развојним особеностима деце предшколског узраста у складу са развојном мапом. Потребно је да заједнички одреде особености и узрасте. Дискусија о критичним особеностима и узрасту, норме интелектуалног, социо-емоционалног развоја и развоја говора. 4. Природа учења на предшколском узрасту – учесници дају своје виђење природе учења на предшколском узрасту и пореде са развојном теоријом учења Виготског (која се излаже у виду кратког предавања и презентације) и доводи у везу са ситуацијама учења у пракси. 5. Штампани дидактички материјали (ШДМ) као извор и средство учења. Учесници се упознају са врстама знања и учења који су присутни на предшколском узрасту, као и са дометима ШДМ за посредовање тих врста знања у процесу учења на предшколском узрасту. Своје разумевање повезаности типова учења, знања и дидактичких материјала проверавају кроз вежбу у групи; презентовање и дикутовање о резултатима. 6.Критеријуми за процену ваљаности и функционалности ШДМ. Учесници упознају са критеријумима за процену ваљаности и функционалности ШДМ, затим у групама вежбају примењивање тих критеријума у анализи материјала. 7.Креирање ситуација учења 1. део – Учесници добијају конкретне ШДМ и имају задатак да препознају и креирају ситуације учења за које ти материјали могу послужити, повезујући са развојним потребама деце, анализа и дискусија. 7. Креирање ситуација учења 2. и 3. део – Учесници вежбају развијање различитих животних тема уз помоћ различитих ШДМ у фази осмишљавања активности за децу. Воде рачуна о узрасту деце и развојним обележјима групе у којој раде. Групе излажу своја решења и врши се конструктивна критичка анализа урађених ситуација учења. 8.Осврт на пређене садржаје и евалуација.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)