logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

624 Уметничка дела у дечјем свету – вртић Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаОШ "20.октобар", Омладинских Бригада 138, 11070 Нови Београд
КоординаторВесна Јањевић Поповић, vjanjevicpopovic@gmail.com, 011/215-41-41, 062/358-948
АуториВесна Јањевић-Поповић
РеализаториВесна Јањевић-Поповић
Општи циљевиОткривање вредности уметничког образовања на предшколском школском узрасту кроз креативно повезивање уметничких дела, музеја, личног искуства детета игре и учења
Специфични циљевиАнгажовање креативних способности у разумевању уметничких дела: слика, скулптура, филма, музејских експоната; Развијање и јачање естетског доживљаја
Садржај и активности 1. Вредности уметничког образовања – саставни део имплицитне педагогије васпитача. 2. Операционализовано посредовање уметничких дела деци. 3. Повезивање уметничких дела и личног искуства детета. 4. Ангажовање различитих креативних способности у разумевању уметничких дела. 5. Три позиције детета – уметник, истраживач, наследник и заштитник културних вредности. 6. Уметничка дела у дечијем свету – ликовни језик на конкретном материјалу репродукција Саве Шумановића, Милене Павловић-Барили, Паје Јовановића. 7. Савремена искуства и скулптура/пластика око нас. 8. Развој дечије имагинације као предуслова за развој. 9. Машта и стваралаштво у образовању и вредности музеја као места образовања. Зашто има смисла педагошка интервенција : разумевање елемената језика телевизије/филма/ позоришта... 10. Сличности и разлике, могућности коришћења уметничких и научних филмова у раду са децом. 11. Развијање критеријума процене квалитета активности са децом. 12. Упознавање са праксом вртића, школа и музеја у свету и код нас – у посредовању уметности и музејских садржаја ученицима. 13. Развијање различитих модела укључивања локалне заједнице и установа културе. 14. Размена искустава примене Програма и анализа процеса посредовања и добијених продуката.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањетри дана (18 бодова)