logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

621 Спортико Змај-јасле Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПредшколска установа „Раковица“, Славољуба Вуксановића 22, 11000 Београд
КоординаторРадмила Аранђеловић, radmilaarandjelovic@yahoo.com, 064/135-35-36
АуториАндрија Пештерац
РеализаториСветлана Јеличић, Андрија Пештерац
Општи циљевиНастојање да се кроз одговарајуће поступке и активности медицинских сестара којима се подстиче дечја активност оствари подршка моторном (и укупном) развоју деце на узрасту од једне до три године (јаслени узраст), кроз: понуду разноврсних облика рада (покретна игра, елементарна игра, полигон, стаза са препрекама, прича у покретима, превентивна активност и др.) организацију простора и опремљености који су подстицајни за активност деце и безбедни, указивање на место и улогу медицинске сестре током активности (која интегрише поступке васпитања и неге деце, подршке и охрабривања, подстицања без наметања...и др.) поштовање и уважавање дечје инхерентне мотивације за развијањем спонтаних активности
Специфични циљевиЕдукација полазника у погледу битних особености раста и развоја деце узраста од једне до три године, посебно моторног развоја указујући на: правце развоја моторике(цефало-каудални и проксимо-дистални), и чиниоце развоја друге закономерности развоја(интермитентност, алтертнативност, константност развојног реда.. фазе у развоја(природног облика кретања), од «масовних» покрета ка диференцираним специфичним покретима, са тенденцијом елиминисања сувишног ангажовања мишића
Садржај и активности 1. Развој моторике код деце узраста од једне до три године, с посебним акцентом на могућност варирања активности, с обзиром на фазу у развоју (природног облика кретања). 2. Значај превенције постуралног статуса (локомоторног апарата) и деловање природних фактора. 3. Увид и праћење моторног развоја на основу запажања, организације простора, ритма активности и заједничке активности родитеља и деце.
Циљна групастручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (6 бодова)