logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

620 Родитељ као партнер у васпитно-образовном раду Компетенцијa: K1
Приоритети: 7
ИнституцијаПредшколска установа ''Вељко Влаховић'', Народног Фронта 84, 21235 Темерин
КоординаторДрагица Кубет, dragicak@parabolanet.com, 021/843-325, 063/191-61-10
АуториДрагана Чикош, Весна Радошевић, Драгица Кубет
РеализаториДрагана Чикош, Весна Радошевић, Драгица Кубет
Општи циљевиПодизање квалитета сарадње родитеља и предшколске установе, као предуслова развоја детета и унапређивања рада васпитача
Специфични циљевиМотивисање и подучавање васпитача да активно укључи родитеље у живот вртића, уз прецизан план сарадње
Садржај и активности 1. Процена иницијалног стања сарадње са породицом. 2. Указивање на значај и принципе сарадње. 3. Теоријски осврт на методе и облике сарадње. 4. Разматрање фунционалних и дисфункционалних породичних образаца као условаљавајућих фактора сарадње. 5. Препоруке како, у односу на иницијално стање, планирати сарадњу. 6. Развијање вештина сарадње са различитим типовима родитеља. 7. Идентификовање најчешћих проблема у сарадњи. 8. Фокусирање на проблем (дефинисање слабих и јаких страна досадашње сарадње). 9. Препознавање доступних ресурса, који могу подржати сарадњу. 10. Листање могућих начина решавања проблема и упућивање на најадекватније начине. 11. Указивање на могуће начине мотивисања родитеља за сарадњу. 12. Препознавање асертивних вештина комуникације, као битног фактора успешне сарадње.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)