logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

619 Растимо уз плес Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаПредшколска установа „Др Сима Милошевић“, Радича Петровића 26, 11080 Београд
КоординаторРадомир Крсмановић, plesniklubsava@gmail.com, 063/852-95-21
АуториГордана Затежић, Радомир Крсмановић, Каролина Марфлак Живковић
РеализаториДрагослав Танацков, Аница Илић, Драгица Крунић, Гордана Затежић, Татјана Бескоровајми, Дијана Брусин, Радомир Крсмановић, Каролина Марфлак Живковић, Лејла Насер
Општи циљевиУнапређивање вештина васпитача у овладавању когнитивним и развојним елементима плеса у предшколским установама; Подизање компетенција васпитача у предшколским установама у доменима разумевања и подстицања моторичког развоја у узрасту од 3 до 7 година
Специфични циљевиОспособљавање васпитача за: запажање ритма и ритмичке интерпретације облике кретања у односу на захтев музике извођење елемената плесне слике: став, осмех, држање тела за извођење плесне кореографије
Садржај и активности 1. Упознавање васпитача са врстама плеса. 2. Упознавање са варијантама плеса које омогућавају прецизно и доследно уважавање начела узрасне и индивидуалне примерености. 3. Избор плеса у складу са искуством деце и степеном развоја, узрасним и индивидуалним могућностима. 4. Плес у систему активности и режиму дана. 5. Припрема за плес – мотивација деце, о садржају игре, дозирање физичког напора и темпо игре. 6. Запажање ритма, облици кретања, плесни корак, формирање плесне кореографије. 7. Могућност плеса као друштвене активности која утиче на социјално-емотивни развој детета.
Циљна групаваспитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)