logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

618 Развојни монтесори материјали у функцији припремног предшколског програма Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаМонтесори друштво Србије, Антона Ашкерца 3, 24100 Суботица
КоординаторЕржебет Бедросиан, erzsebet@gtlnet.com, 024/646-411, 063/888-69-38
АуториЕржебет Бедросиан, Мирјана Марковић
РеализаториЕржебет Бедросиан, Јелена Жепинић, Дајана Шимић
Општи циљевиОспособљавање васпитача за примену развојних Монтесори материјала у педагошкој пракси Припремног предшколског програма
Специфични циљевиРазвијање стваралачког потенцијала васпитача за прављење и примену развојних материјала за индивидуализовани рад и за рад деце у малим групама
Садржај и активности 1. Компатибилност основних полазишта Општих основа програма и Монтесори педагогије. 2. Монтесори материјал: настанак, принципи, правила, класификација. 3. Монтесори материјал за: практични живот, развој координације, концентрације, стицање радних навика и културе понашања, сензорно-перцептивни развој, вежбање и изоштравање чула, околина и свет, академски и културни садржаји конкретизовани у оригиналним материјалима, развој говора и припрема за почетно читање и писање, стилизовани материјали за разликовање гласа, слова, вежбање координације око-рука, цртање и писање слова на различитим подлогама, формирање елементарних математичких појмова, бројеви, појам количине, спајање количине и симбола, скупови, табла за сабирање, одузимање, геометријски облици, релације, изражајне способности, ликовни материјал, музичка средства – табла за уписивање нотних вредности, свирање на Орфовим иннструментима, структуиран и неструктуиран материјал за игре улога, драмске игре и конструктивни материјали.
Циљна групанаставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-25
Трајањетри дана (21 бод)