logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

617 Развој социјалне компетенције код деце – Кутија пуна осећаја Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаУдружење предшколских радника, Париске Комуне 31-33, 11070 Нови Београд
КоординаторМаја Стојановић, maja.stojanovic68@gmail.com, 011/267-62-32, 065/474-70-10
АуториМаја Стефановић, Весна Живановић
РеализаториМаја Стефановић, Весна Живановић, Маја Стојановић
Општи циљевиОспособљавање циљне групе за правовремено препознавање деце која се суочавају са одређеним проблемом у својој породици или окружењу, ради унапређења и јачања квалитета васпитно-образовног процеса; Сарадња са другим удружењима и институцијама
Специфични циљевиПрофесионално усавршавање васпитно-образовног кадра; Оспособљавање васпитно-образовног кадра и родитеља деце предшколског узраста за правовремено препознавање деце са тешкоћама у развоју која, као резултат тога, испољавају одређено понашање или стање
Садржај и активности 1. Дете и криза: Конципирана је тако да обухвата све важније теме и проблеме са којима се дете и савремена породица суочавају: развод родитеља, насиље у породици, злостављано дете, болест и хоспитализација детета, болести зависности у породици и смрт у породици. Обрађују се и специфичности у развоју и могућностима инклузије те деце у редовну вртићку групу. 2. „Кутија пуна осећаја“: Васпитачи имају могућност стицања вештине коришћења новог дидактичког материјала „Кутија пуна осећаја“, који се, измећу осталог, користи и у сврху рада са дететом у кризи; Посматрање (упознавање са нивоима и вежбама у процени укључивања); Приче васпитача (илустрација практичног искуства); Групне расправе (повезаност са студијама случаја и изјавама о концептуалној пoдршци); Договор о follow - up aктивностима (разматрање задатака и форматирање извештаја).
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањетри дана (21 бод)