logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

616 Развијање тимског рада путем асертивних вештина у комуникацији Компетенцијa: K1
Приоритети: 4
ИнституцијаПредшколска установа "Полетарац", Владимира Хурбана 13, 22300 Стара Пазова
КоординаторЈелена Дајовић, jdajovic@yahoo.com, 022/310-565, 062/565-144
АуториЈелена Дајовић, Љиљана Шарковић
РеализаториЈелена Дајовић, Љиљана Шарковић
Општи циљевиРазвијање тимског рада путем асертивних вештина у комуникацији
Специфични циљевиУсвајање знања о асеpтивним вештинама комуникације; Освешћивање на личном нивоу; Могућности примене асeртивних вештина комуникације у тимском раду
Садржај и активности 1. Дефинисање појмова – асертивност, пасивност и агресивност и импликације на тимски рад. 2. Асертивна права – упознавање и подстицање учесника да прихвате своја и права других. 3. Типови асертивности. 4. Технике избегавања манипулације. 5. Упућивање критике. 6. Упућивање похвале.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)