logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

615 Развијање отвореног курикулума на нивоу дечјег вртића Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаИнститут за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Чика Љубина 18-20, 11000 Београд
КоординаторБојана Радујко, bojana_radujko@yahoo.com, 011/328-29-85, 064/193-88-14
АуториМирјана Пешић
РеализаториЖивка Крњаја, Лидија Мишкељин
Општи циљевиСтручно оспособљавање практичара за развијање отвореног курикулума и изграђивање заједнице рефлексивних практичара; Трансформација васпитне праксе на нивоу вртића у складу са концепцијом отвореног система васпитања
Специфични циљевиУпознавање и разумевање основних поставки отвореног система васпитања; Увођење практичара у методологију акционог истраживања као начина мењања и унапређења праксе
Садржај и активности 1. Методологија акционог истраживања. 2. Отворени систем васпитања и однос програма и курикулума. 3. Средина за учење. 4. Посматрање и праћење деце. 5. Документација у функцији планирања и самоевалуације.

Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника25-30
Трајањетри дана (24 бода)