logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

614 Радост учења – изазов поучавања Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаПредшколска установа "Јелица Станивуковић Шиља", Цара Лазара 39, 22240 Шид
КоординаторЖивка Комленац, zkomlenac@yahoo.com, 022/742-320, 063/758-89-14
АуториЖивка Комленац, Споменка Дивљан
РеализаториЖивка Комленац, Споменка Дивљан, Јасна Павловић Анић
Општи циљевиОбогаћивање репертоара вештина васпитача којима се даје подршка дететовој потреби за учењем; Овладавање методама, техникама и поступцима који подстичу дететову мотивацију за учење; Мотивисање васпитача да креирају подстицајне услове учења за децу предшколског узраста
Специфични циљевиПојачавање осетљивости васпитача за потребе деце у процесу учења, с обзиром на карактеристике учења деце предшколског узраста; Оснаживање васпитача за решавање различитих проблемских ситуација у процесу дечјег учења; Откривање различитих могућности примене метода, техника и поступака поучавања предшколске деце; Увиђање прилика за остваривања индивидуализације у процесу дечјег учења, са нагласком на примени вршњачког и кооперативног учења; Проширивање знања и искуства васпитача у примени пројектног планирања; Искуствено спознавање утицаја повратне информације о постигнућу на мотивацију за учење; Препознавање дететове грешке као места његовог раста, информације која даје прилику за дететов развој кроз даље квалитетно учење; Неговање квалитета у ВОР-у који доприносе доброј припремљености детета за полазак у школу; Учење вештина за постизање пријатне атмосфере у групи, подстицајне за дечје учење; Увиђање значаја утицаја уређења средине на дечје учење...
Садржај и активности 1. Проблемске ситуације – изазов поучавања (листање и решавање проблема поучавања – примери учесника). 2. Упознавање природе дечјег учења – (метода пет чула и предавање). 3. Средина за учење и развој као трећи васпитач у групи – (креирање простора). 4. Остваривање индивидуализације и инклузије путем вршњачког и кооперативног учења. 5. Пројектно и тематско планирање – (израда плана). 6. Креирање атмосфере поверења у групи.7. Методе, технике и поступци поучавања. 8. Повратна информација о постигнућу као подстицај за учење. 9. Однос према дечјим грешкама и рад са родитељима.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)