logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

613 Припрема за почетно читање и писање – од слуха до слова Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаОШ "Здравко Челар", Трг Бориса Кидрича 1, 21413 Челарево
КоординаторДушкица Кнежић, knezicduskica@hotmail.com, 021/754-208, 062/881-64-09
АуториДушкица Kнежић, Соња Селаковић
РеализаториДушкица Kнежић, Соња Селаковић
Општи циљевиУнапређење квалитета васпитно-образовног рада у области ''Припрема за почетно читање и писање'' у дечјим вртићима
Специфични циљевиПредуслови квалитетног планирања почетног читања и писања; Развијање способности анализе досадашње праксе учесника семинара из наведене области као и разумевање, препознавање и размена примера добре праксе; Стицање нових знања; Израда плана активности за примену стеченог знања са семинара
Садржај и активности 1. Предуслови квалитетне припреме за почетно читање и писање – шта JА треба да знам, шта МОЖЕ ДЕТЕ одређеног узраста из развоја говора, утврђивање језичког статуса-говорне развијености појединца и васпитне групе, говорне грешке-поремећаји. 2. Подстицање развоја говора код детета: Дискриминација – умеће слушања, вежбе и игре за подстицање развоја слуха; Артикулација – вежбе дисања, вежбе говорних органа, како настаје глас, од гласа до речи, гласовна анализа речи по Ељкоњиновом методу уз помоћ графичке шеме, од гласа до слова, слово по слово реч. 3. Писање – Вежбе које индиректно оспособљавају за писање; Графомоторичке вежбе општијег значаја; Графомоторичке вежбе у свесци
Наведени садржаји се ослањају на концепцију основа предшколског програма.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника20-25
Трајањедва дана (16 бодова)