logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

612 Предшколско дете и класична музика Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПредшколска установа "Раковица", Славољуба Вуксановића 22, Раковица, 11000 Београд
КоординаторРадмила Аранђеловић, radmilaarandjelovic@yahoo.com, 011/358-29-83, 064/135-35-36
АуториДушанка Јерковић, Мирјана Дамјанац, Мирјана Праизовић, Марија Белензада
РеализаториДушанка Јерковић, Мирјана Дамјанац, Мирјана Праизовић, Марија Белензада
Општи циљевиУпознати децу предшколског узраста (4 - 7 год.) са класичном музиком, њеном лепотом и богатством; Избором одговарајућих садржаја, облика рада и активности допринети да се код деце: развија интересовање за класичну музику, развија потреба за активним слушањем класичне музике у вртићу и кући, подстакне потреба да изразе своја осећања (изазвана слушањем музике) кроз ликовно и говорно стваралаштво, покрет и игру
Специфични циљевиДа полазницима семинара понуди избор занимљивих садржаја који ће им омогућити да лакше остваре наведене циљеве; Да код полазника развије компетентност и оспособи их за креативну примену програма; Да полазнике подстакне на богаћење свакодневних активности
Садржај и активности 1. Класична музика – Значај музике за децу предшколског узраста; Музика кроз историју; Композитори – класичари. 2. Препоруке за избор композиција, кратки описи појединих дела класичне музике (15); слушање познатих, али и увођење нових дела класичне музике –„На лепом плавом Дунаву“, Јохан Штраус Млађи; „Игра сабиљи“, Арам Хачатуријан; „Свадбени марш“,Феликс Менделсон; „Кан-кан“, Жак Офенбах; „Турски марш“, Волфганг Амадеус Моцарт; „Валцер цвећа“, Петар Иљич Чајковски... 3. Активно, усмерено слушање музике; опажање различитих звукова из природе; како класичну музику приближити деци; различити начини мотивисања деце; разговор о појмовима везаним за класичну музику – композитор, хор, оркестар, диригент. 4. Разговор о инструментима које препознајемо у композицији. 5. Слушање две композиције које се међу собом разликују (ритам валцера, ритам марша). 6. Ликовно стваралаштво подстакнуто слушањем дела класичне музике, коришћењем различитих ликовних техника. 7. Подстицање говорног стваралаштва (после слушања дела класичне музике). 8. Изражавање осећања подстакнутих слушањем музичког дела. 9. Осмишљавање и извођење покретних игара о теми одређеног музичког дела. 10. Осмишљавање и реализација квиза о теми класична музика.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (14 бодова)