logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

611 Превенција агресије и насиља у раном узрасту Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Добрињска 11/III, 11000 Београд
КоординаторНиколета Гутвајн, ngutvajn@rcub.bg.ac.rs, 011/268-11-27, 063/535-071
АуториСлободанка Гашић Павишић
РеализаториНиколета Гутвајн, Слободанка Гашић Павишић, Сунчица Тодоровић, Светлана Јанковић, Диана Воиновић, Марко Батур
Општи циљевиДа васпитачи и учитељи усаврше своја знања и вештине за успешно спречавање и превенцију агресивног понашања и вршњачког насиља код деце
Специфични циљевиДа васпитачи: - развију свест о значају, потреби и могућности ране превенције агресије и вршњачког насиља - добију научно засноване информације о дечјем социјалном развоју и факторима који утичу на испољавање агресије и вршњачког насиља - стекну знања о савременим приступима у превенцији насиља на раном узрасту - овладају вештинама практичне примене проверених поступака за смањење агресије и превенцију вршњачког насиља у предшколској установи и нижим разредима основне школе
Садржај и активности 1. Карактеристике и фактори социјалног развоја у детињству. 2. Основни појмови – шта је агресивно понашање, типови агресије, шта јесте, а шта није насиље међу децом, ефекти насиља на децу. 3. Развојни ток агресије, карактеристике агресије на предшколском и раном школском узрасту. 4. Последице неконтролисаног агресивног понашања. 5. Повезаност агресије са другим проблемима у понашању. 6. Разумевање агресије – извори агресије и фактори њеног испољавања. 7. Начини спречавања и смањивања агресивног понашања деце у предшколској установи. 8. Превенција вршњачког насиља међу децом развијањем и подстицањем емпатије, сарадње, помагања. 9. Игре, активности и програмски садржаји за развијање просоцијалних вештина и позитивне интеракције код деце у предшколској установи и нижим разредима основне школе. 10. Рад са родитељима и сарадња са локалном заједницом ради сузбијања и превенције агресије и вршњачког насиља међу децом.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарадник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)