logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

610 Пре првог корака – сарадња са породицом у новом покушају (подршка дечјем развоју и напредовању) Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење медицинских сестара предшколских установа, Саве Шумановића 1, 11000 Београд
КоординаторВера Мутић, vera_mutic@hotmail.rs, 011/711-96-63, 063/380-442
АуториЈадранка Спасић, Вера Мутић, Александра Манић
РеализаториЈадранка Спасић, Вера Мутић, Александра Манић, Весна Савић
Општи циљевиПревазилажење стереотипа и предрасуда врзаних за јасле Циљ нам је да јасле постану место избора за родитеља и породице , а не нужно решење за збрињавање дететa
Специфични циљевиДопринос повећању наталитета и броја деце у породици, без угрожавања каријере, школовања, бављења спортом итд; Реализовати благовремену припрему родитеља за упис деце у јасле и избећи познате непријатне ситуације; Подићи ниво поверења код корисника – родитеља, партнерска сарадња медицинских сестара у јаслама и корисника – родитеља, уз преузимање дела одговорности за припрему детета за полазак у јасле и каснији боравак; Афирмативни приступ Програму сарадње са породицом и први корак у стицању поверења и квалитетне сарадње коју заједнички изграђују предшколска установа, родитељи, али и локална заједница/ град; Оспособљавање и унапређивање вештина комуникације, као и оспособљавање за квалитетну и професионалну сарадњу са родитељима;
Садржај и активности 1. Радионица – Шта је моја асоцијација на септембар у јаслама“. 2. Радионица – Потребно је да упишем дете у јасле; „Принуђен сам ... немам други избор“. 3. Радионица – Ми смо овако урадили – или ми мењамо стереотипе. 4. Концепција родитељског састанка. 5. „Родитељ је у мојој васпитној групи“ – игра асоцијација. 6. Садржаји рада са децом и родитељима. 7. Презентовање искуства медицинске сестре – Како сам се припремала и реализовала сарадњу и са родитељима и њихову припрему од маја до септембра. 8. Презентовање програма припреме родитеља и деце у јаслицама. 9. Подизање компетенције медицинских сестара за реализацију пројекта – кроз концепте припреме писаних, фото и видео материјала, флајера, плаката, информатора, водича, презентација рада. 10. Коришћење бележнице „Моја јасленица“ – праћење дечјег развоја и напредовања у сарадњи са родитељима.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, стручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)