logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

61 Млади и родитељи против вршњачког насиља 2 – рад са родитељима Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 4
ИнституцијаЦентар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд
КоординаторНина Репац, nina@dps.org.rs, 011/323-29-61, 063/605-980
АуториНевенка Бадњаревић, Марија Тепурић, Лидија Филиповски, Маја Жегарац, Вера Деспотовић Станаревић, Светлана Аћимовић, Зорана Бањац, Јасна Хрнчић
РеализаториНевенка Бадњаревић, Лидија Филиповски, Маја Жегарац, Вера Деспотовић Станаревић, Светлана Аћимовић, Јасна Хрнчић, Светлана Миленковић, Снежана Ронић, Маја Радановић
Општи циљевиСтицање потребних знања и вештина за рад са родитељима на спречавању агресивног понашања младих и подстицању њиховог друштвено пожељног понашања
Специфични циљевиОспособљавање полазника да воде радионице за родитеље на учењу: контроле беса, конструктивне комуникације, решавања конфликата, дисциплиновања, надзора
Садржај и активности 1. Контрола емотивног реаговања родитеља у ситуацијама беса. 2. Препознавање и заустављање насилних образаца интеракције између родитеља и деце. 3. Конструктивне комуникације између родитеља и деце. 4. Конструктивно решавање конфликата између родитеља и деце. 5.Методе ефикасног дисциплиновања- коришћење награда и казни. 6. Адекватан родитељски надзор и контрола.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)