logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

609 Практично делатне активности у функцији интелектуалног развоја мале деце Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за примењену психологију Друштва психолога Србије, Ђушина 7, 11000 Београд
КоординаторЂурђевка Касагић, djurdjevkakasagic@yahoo.com, 011/214-32-82, 064/183-01-10
АуториЂурђевка Касагић
РеализаториЂурђевка Касагић
Општи циљевиУнапређење професионалне компетенције медицинских сестара и васпитача у неговању и подстицању развоја практичног мишљења код деце најмлађег узраста
Специфични циљевиСтруктурирање постојећих и стицање нових искустава и знања медицинских сестара-васпитача о предметно делатним активностима у развоју практичног мишљења код мале деце; Оспособљавање медицинских сестара-васпитача за примену стечених знања у раду са децом на развоју опажајно практичног мишљења
Садржај и активности 1. Општи проблеми развоја мишљења код деце – теорије делатности и развоја мишљења. 2. Особености спонтаног учења деце. 3. Опажајно практично мишљење мале деце – карактеристике и функционисање опажајно практичног мишљења. 4. Улога практичних радњи у остваривању опажајно практичног мишљења. 5. Појава и развијање практичних радњи, испробавање и руковање предметима. 6. Значај и улога одраслих у неговању извођачких радњи за развој опажајно-практичног мишљења. 7. Задаци и методика рада са децом у развоју практичног мишљења.
Циљна група 
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)