logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

607 Почни од почетка, почетак је важан – подршка раном расту, развоју и учењу Компетенцијa: K1
Приоритети: 3, 7
ИнституцијаЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, 11000 Београд
КоординаторОлгa Лакићевић, ciip-olga@sbb.rs, 011/322-39-09
АуториОлга Лакићевић, Зорица Трикић, Драгана Коруга
РеализаториОлга Лакићевић, Зорица Трикић, Драгана Коруга, Тамара Томашевић, Татјана Матијаш, Милена Михајловић, Весна Златаровић, Душанка Јерковић, Даница Сикимић, Марина Станојевић, Светлана Радосављевић, Милош Зорица, Валентина Петровић, Аница Павловић
Општи циљевиПрепознавање специфичних васпитних и образовних потреба деце и породица и прилагођавање програмске понуде установе тим потребама
Специфични циљевиОвладавање знањима о важности раног развоја и учења, вештинама креирања посебних/специјализованих програма који прате потребе деце раног узраста и породица
Садржај и активности 1. Снови за нашу децу – какву будућност желимо као заједница и као професионалци. 2. Зашто је важно улагати у рани развој и учење (допринос ране стимулације смањењу сиромаштва, ефикасност стратегија ране интервенције за дете, породицу и заједницу). 3. Статус и проблеми раног образовања у локалној заједници (дефинисање проблема у заједници везано за рано образовање, који су узроци, а шта су последице?). 4. Редефинисање узрока у циљеве, а последица у исходе. 5. Флексибилни систем васпитања и образовања (зашто је погодан модел отвореног васпитања, усмерен на дете и породицу?) 6. Усмереност на процес учења (Како деца уче – карактеристике и стилови учења; учење као интерактиван процес; које су компоненте интеракције подржавајуће за раст, развој и учење? кључни појмови процеса учења – Блумова класификација, развојни приступ). 7. Карактеристике игре, типови игара и игроликих активности. 8. Шта је све средина за учење? 9. Шта је безбедна и стимулативна средина за дете? 10. Креирање услова који подржавају рани развој и различите стилове учења. 11. Партнерство са породицом и локалном заједницом (која знања и вештине су нам потребне за изградњу партнерства, улога медицинских сестара и васпитача, улога породице и заједнице. 12. Развијање осетљивости за потребе породица из мањинских и маргинализованих група (културолошки обрасци као полазишта у раном образовању; афирмација породичне културе у програмима раног васпитања и образовања). 13. Анимирање локалне заједнице, професионалаца и родитеља за проактиван однос према раном развоју и учењу (дефинисање стратегија за укључивање различитих циљних група, ко су потенцијални савезници и како их мотивисати да се укључе у промоцију раног развоја и васпитања). 14. Креирање локалних иницијатива, презентовање планова које су тимови креирали.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)