logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

606 Позитивно васпитање – позитивна дисциплина у вртићу Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаПУ ''Радосно детињство'', Павла Симића 9, 21100 Нови Сад
КоординаторЖана Ердељан, erdeljan.zana@gmail.com, 021/474-01-30, 063/564-911
АуториЖана Ердељан, Дијана Радојковић, Ивана Лаковић
РеализаториЖана Ердељан, Дијана Радојковић, Ивана Лаковић
Општи циљевиХуманији однос према деци, оснаживање и подстицање њихових потенцијала; Стварање предуслова за развој самопоуздања и самодисциплине
Специфични циљевиСтицање знања и примена информација о филозофији Позитивне дисциплине; Оспособљавање за примену техника васпитавања деце без коришћења награде и казне
Садржај и активности 1. Искуствена активност: Ја у очима детета – неконвенционални начин представљања, циљ – освестити дечији доживљај одраслог у конфликтним ситуацијама.
2. Основни концепти позитивне дисциплине (у даљем тексту ПД); упознавање учесника са концептима твораца ПД приступа – Алфред Адлер, Рудолф Драјкус и Џејн Нелсен.
Активност: Асоцијације о теми дисциплина; Разбијање митова о дисциплини – упознавање учесника са другачијим погледом на дисциплину и њеним бројним позитивним дугорочним ефектима, насупрот традиционалном схватању дисциплине, која је заснована на систему награди и казни. Активност: Песница, циљ: симболичко представљање конфликта Четири корака у успостављању сарадње, упознавање учесника са једним од основних појмова ПД-а – сарадњом насупрот покоравању „ауторитету“. Активност: Две листе, циљ – уочавање разлика између уврежених ставова о дисциплини и дугорочних резултата примене. 3. Позитивне дисциплине. Активност: Брижан и одлучан у исто време (циљ – помоћ у разумевању једног од основних ПД концепата – „бити брижан и одлучан у исто време“). Активност: Знатижељна питања (циљ – освестити значај рефлексивног слушања уласком у „дечији свет“). 4. Погрешни циљеви у понашању деце; упознавање учесника са четири основна погрешна циља – привлачење пажње, борба за моћ, освета и повлачење. Активност: Похвала и охрабрење, циљ – разумевање разлике између похвале и охрабрења и схватање њихових дугорочних ефеката. Активност: Откриј поруку која стоји иза погрешног циља, циљ – разрада начина проактивног деловања у типичним проблем ситуацијама у вртићу. Активност: Див, циљ – освешћивање дугорочних ефеката казне, грдње или било које форме понижавања деце. 5. Животни стил и његов утицај на васпитање деце. Активност: Најпакетић, циљ – разумевање различитих животних стилова који утичу на начин реаговања у стресним ситуацијама. Активност: Мозак „на длану ваше руке“, циљ – корисна и забавна демонстрација начина функционисања мозга у критичним ситуацијама. 6. Фазе психо-социјалног развоја, темперамент и специфичности у понашању дечака и девојчица; учесници се упознају са разликама између развојем условљеног понашања и неприхватљивог понашања; о утицају природе на понашање деце тј. значају разумевања темперамента, као и о очекивањима одраслих која могу да имају утицај на перцепцију могућности дечака и девојчица. Активност: Израда темперамент-профила, циљ – учење о узајамном утицају темперамената деце и одраслих. Активност: Пружи ми оно што ми је потребно, циљ – освешћивање начина адекватног поступања одраслог на развојем условљено понашање деце. 7. Поступци који охрабрују децу (оснаживање уместо награде и казне) у васпитним групама учење техника ПД, као што су позитивни тајм-аут, постери рутина, „Точак избора“, активно/рефлексивно слушање, постављање питања. 8. Моћ вртићких састанака – укључивање деце у решавање проблема, примери из праксе. Активност: Џунгла, циљ – увођење учесника у аутентичан доживљај премисе Рудолфа Драјкуса: „Дете које се неприхватљиво понаша је обесхрабрено дете“ Сценарио: Васпитачи помажу васпитачу.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника25
Трајањетри дана (18 бодова)