logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

605 Подстицање дечјег самопоштовања путем кооперативне комуникације Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, Петра Драпшина 8, 21100 Нови Сад
КоординаторИбоја Гера, geraibolyans@gmail.com, 021/632-30-57, 063/525-822
АуториИбоја Гера, Љубица Дотлић, Драгана Бабић
РеализаториИбоја Гера, Драгана Бабић, Бисерка Вуњак-Спасојевић, Соња Миладиновић, Снежана Родић, Тајана Дивилд, Аница Дудварски
Општи циљевиОсвестити стручњаке и родитеље о значају подстицања дечјег самопоштовања, њиховим оснаживањем за примену посебних поступака у сарадњи вртића и породице
Специфични циљевиУпућивање у начине примене Приручника за подстицање дечјег самопоштовања – ЈА и предложених активности за децу, васпитаче и родитеље
Садржај и активности Програм обухвата три кључне теме: значај и важност подстицања дечјег самопоштовања, кооперативне комуникације и сараднички однос са родитељима.
Према оригиналном концепту овај програм се бави са три значајна аспекта самопоштовања код деце: својим пореклом и припадношћу својој породици (фамилијарност – путем процеса стварања Породичног споменара), својим телом, речима, осећањима и жељама (приватност – кроз израду и попуњавање Личног ковчежића) и односом дечјих жеља, способности и права (легитимност – Свитак дечјих права).
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањетри дана (21 бод)