logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

604 Подстицање говорно-језичког развоја 2 Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПУ “Радосно детињство”, Павла Симића 9, 21100 Нови Сад
КоординаторХајналка Јакшић, hajnalka.jaksic@yahoo.com, 021/467-320, 063/560-672
АуториМарина Копривица, Хајналка Јакшић
РеализаториМарина Копривица, Хајналка Јакшић, Данијела Ковачевић
Општи циљевиПревенција говорно-језичких сметњи на раном узрасту код деце од 3 до 7 година
Специфични циљевиУредан говорно-језички развој сваког детета; Индивидуализација у подстицању говорно-језичког развоја; Партнерски однос са родитељима
Садржај и активности 1. Упознавање са карактеристикама типичног развоја говора и језика деце узраста три до седам. 2. Процена и праћење говорно-језичког развоја групе/детета (учесници добијају развојне скале за процену и праћење говорно-језичког развоја детета, као и смернице за њихову примену). 3. Принципи добре комуникације у групи (значај успостављања добре комуникације васпитач-дете/деца, принципи и начини добре комуникације у групи). 4. Подстицање говорно-језичког развоја (подстицање, планирање и обезбеђивање услова за његову примену, значај подстицања говорно-језичког развоја на овом узрасту, принципи подстицања говорно-језичког развоја, подстицање говорно- језичког развоја). 5. Активности за подстицање говорно-језичког развоја (радионица –активности за подстицање говорно-језичког развоја, као и планирање активности, припрема активности и начини реализације кроз све облике рада). 6. Одступања у говорно-језичком развоју (знаци који указују на могућа одступања од типичног говорно-језичког развоја, карактеристике могућих одступања у говорно- језичком развоју). 7. Индивидуализација у подстицању говорно-језичког развоја (индивидуализација, значај индивидуализације, значаје обезбеђивања подстицајне средине ради реализације индивидуализације, значај планирања ради реализације индивидуализованог начина рада, значај подстицања развоја металингвистичке свести). 8. Тимски рад – васпитач, родитељ, стручни сарадник (значај тимског рада у васпитно- образовном раду уз уважавање партнерске улоге родитеља; учесници конципирају синопсис родитељског састанка о подстицању говорно-језичког развоја/говор и језик у години пред школу; оспособљавање учесника за саветодавно-инструктивни рад са родитељима ради подстицања говорно-језичког развоја код куће).

Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)