logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

602 Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту модул II Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, 11000 Београд
КоординаторМилица Ћебић, ciip@sbb.rs, 011/322-39-09
АуториМилица Ћебић, Живка Крњаја
РеализаториМилица Ћебић, Живка Крњаја, Гордана Младеновић
Општи циљевиОвладавање интерактивним приступом за развој критичког мишљења кроз решавање проблема, упоређивање идеја, симболичко представљање и доношење одлука
Специфични циљевиРазвијање способности за подршку кооперативном учењу и учењу путем истраживања; Развијање компетенција за увођење деце у почетну писменост
Садржај и активности 1. Усвајање/успостављање оквирног система за развијање критичког мишљења; активирање постојећег личног знања о учењу путем истраживања и аргументовања; планирање учења у структури дана у складу са техникама које подстичу критичко мишљење; планирање ситуација учења повезивања претходног искуства са новим разумевањем, самопраћењем и закључивањем. 2. Примена техника за аутентично праћење учења – вођени дијалог о тексту; Питање-одговор на основу фоографије; Поступци за подстицање дискусије; Четвороделни модел разумевања; „Предвиђање на основу појмова“; Читање уз табелу предвиђања, дискусија; ,,Размени истражи''; Анализа предходног процеса, прилагођавање предшколском узрасту; Технике: Интерпретативна питања; Генеричка питања; 3 питања за крај дана; Поруке и писање у различитим формама; Поступак „ТУПФ“, Кратке технике; Венов дијаграм; Табела семантичких обележја; Т-табела; Графикон; Табеларно представљање података; У круг у круг...Размена у групи; Табела,,З-Ж-Н’’; ,,Мрежа за разматрање“; Дебата; Завршна излазна карта; ,,Књижевни кружооци'“.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)