logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

601 Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту модул I Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, 11000 Београд
КоординаторМилица Ћебић, ciip@sbb.rs, 011/322-39-09
АуториМилица Ћебић, Живка Крњаја
РеализаториМилица Ћебић, Живка Крњаја, Гордана Младеновић
Општи циљевиОвладавање интерактивним приступом за развој критичког мишљења кроз решавање проблема, упоређивање идеја, симболичко представљање и доношење одлука
Специфични циљевиПодршка искуственом учењу, истраживању питања и различитим начинима представљања сазнања; Унапређивање дијалога васпитач–дете–дете у процесу учења
Садржај и активности 1. Усвајање/успостављање оквирног система за развијање критичког мишљења; активирање постојећег личног знања о учењу путем истраживања и аргументовања; планирање учења у структури дана у складу са техникама које подстичу критичко мишљење; планирање ситуација учења повезивања претходног искуства са новим разумевањем, самопраћењем и закључивањем. 2. Примена техника за аутентично праћење учења – „Мозгалица“, „Грозд“, Читање са „инсертом“, „Категоризација“, Анализа претходног процеса, прилагођавање предшколском узрасту; „Читање са предвиђањем“, „Чинквина“/„Петостих“, „З- Ж- Н“, Читање текста, „Морске корњаче“; Категоризација знања; Интерпретативна питања; Генеричка питања; Постер презентација; „Бацање коцке“, Значај и врста питања васпитача, Истраживање питања – Настанак питања; Истраживачки процес – истраживање, предвиђање, постављање питања, трагање за одговорима, даље истраживање; Читање текста; Питања аутoру текста.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)