logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

600 Подршка дечјем развоју и напредовању кроз индивидуализовани приступ са децом предшколског узраста Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПредшколска установа "Нада Наумовић", Саве Ковачевића 30, 34000 Каргујевац
КоординаторСлавица Отовић, nada.naumovic@sbb.rs, 034/335-074, 064/152-81-73
АуториТатјана Павловић, Анита Ерић
РеализаториЈадранка Јоцић, Бранка Станојевић, Бранкица Стојковић, Татјана Павловић, Анита Ерић
Општи циљевиПобољшање самопроцене запослених у предшколској установи за планирање и креирање васпитно-образовног рада; Јачање професионалних и стручних компетенција реализатора васпитно-образовног рада у предшколској установи
Специфични циљевиУочавање различитости појмова; Индивидуализовани приступ и индивидуални рад; Уочавање и идентификовање индивидуалних разлика међу децом и начини планирања васпитно-образовног рада у складу са тим; Откривање и примена нових приступа и стратегија индивидуализованог рада са децом; Препознавање и јачање улоге родитеља у давању подршке за индивидуализовани рад са децом
Садржај и активности 1. Уводна радионица – циљеви и садржа семинара. 2. Прва радионица – Индивидуализован приступ и индивидуални рад. 3. Друга радионица – Планирање васпитно- образовног рада и начини прикупљања документације. 4. Трећа радионица – Планирање активности ради подршке развоју и напредовању деце). 5. Четврта радионица – Уочавање могућности за препознавање улога и врсти подршке родитеља ради развоја и напредовања деце.
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)