logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

60 Млади и родитељи против вршњачког насиља 1 – рад са младима Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 4
ИнституцијаЦентар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд
КоординаторНина Репац, nina@dps.org.rs, 011/323-29-61, 063/605-980
АуториНевенка Бадњаревић, Марија Тепурић, Лидија Филиповски, Маја Жегарац, Вера Деспотовић Станаревић, Светлана Аћимовић, Зорана Бањац, Јасна Хрнчић
РеализаториНевенка Бадњаревић, Филиповски, Маја Жегарац, Вера Деспотовић Станаревић, Светлана Аћимовић, Јасна Хрнчић, Светлана Миленковић, Снежана Ронић, Маја Радановић
Општи циљевиСтицање знања и вештина за рад са младима на спречавању проблематичног и агресивног понашања и подстицању њиховог друштвено пожељног понашања
Специфични циљевиПомоћи младима да повежу осећања и веровања са агресивним понашањем, препознају и обуздају бес, просоцијално реше конфликте, уче методе реституције и надокнаде штете, уклопе се у вршњачку групу и школу
Садржај и активности 1. Упознавање са врстама и облицима проблематичног и агресивног понашања младих. 2. Фактори ризика и заштите за настанак проблематичног и агресивног понашања младих. 3. Упућивање полазника да науче младе да препознају и контролишу емоције и мисли које стоје иза агресивног понашања. 4. Обука младих да се науче ефикасној контроли и обуздавању емоције беса. 5. Учење вештинама конструктивног решавања конфликата путем преговарања. 6. Да науче младе да агресивност замене новим облицима просоцијалног реаговања. 7. Упућивање у коришћење радионица са младима као метод реституције за решавање вршњачких сукоба.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)