logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

6 Смотра стваралаштва школских библиотекара Компетенцијa: K1
Приоритети: 4,5
ИнституцијаДруштво школских библиотекара Србије, Булевар војводе Бојовића 2, 11000 Београд
КоординаторВесна Гошовић, drustvo.skolskih.bibliotekara@hotmail.com, 011/231-78-93, 011/251-22-17, 063/731-14-67
АуториСлавица Јурић, Весна Гошовић
РеализаториВесна Вуксан, Јасмина Николић, Анђелка Танчић, Слађана Галушка, Мирјана Меглић, Мирјана Радовановић, Зорица Смиљанић, Љиљана Ђорђевић, Зора Симовић-Лекић, Миле Пенков
Општи циљевиУнапређење рада и статуса школске библиотеке; афирмисање различитих облика сарадничког деловања школског библиотекара у школи и ван ње; учење кроз међусобну размену идеја и праксе
Специфични циљевиОснаживање иницијативе библиотекара за сарадњу и тимски рад са свим актерима у школској заједници и окружењу; Стицање навике за ангажовање ван зидова библиотеке и школе и подршка у јавном наступу; Популарисање узорних примера из праксе и афирмисање система награђивања таквих примера
Садржај и активности 1.Сарадња школске и јавне библиотеке. 2 Место и значај библиотеке у школском развојном планирању (пленарни део). 3. Отворена школа – сарадња школе и локалне заједнице. 4. Тимски рад и интердисциплинарни приступ настави и другим облицима образовно-васпитног рада. 5. Менторски рад с талентованим и ученицима са сметњама у развоју у осталим видовима образовно-васпитног рада, слободним активностима и међушколској сарадњи. 6. Методе и технике подстицања, мотивисања и награђивања учесника у образовно-васпитном раду.
Циљна групанаставник разредне наставе, стручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)